Masorworks Oy toiminta-ajatus, visio ja politiikka.

Masorworks Oy toiminta-ajatus ja visio

Alla pääset lukemaan Masorworks Oy toiminta-ajatuksesta ja visiosta.

Masor Works Oy tarjoaa asennus- ja kunnossapitopalveluja energia-, paperi-, ympäristö ja kemianteollisuuden asiakkailleen. Palveluun kuuluu myös metallien sulahitsaaminen, joka koostuu pääasiallisesti asiakkaiden suunnitelmiin perustuvasta esivalmistuksesta tai kunnostuksesta ja valmiiden tuotteiden asennushitsauksesta.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti kehittää toimintaamme siten, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstömme avulla toimintamme ollessa taloudellisesti kannattavaa. Yrityksen vahvuuden ollessa vankka osaaminen ja halu, kehittää palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, sekä laaja-alaistaa yrityksen osaamista suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen.
Jokaisella on omalta osaltaan vastuu toimia tavoitteidemme mukaisesti ja jokainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Edellytämme samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja soveltuvia standardeja. Huomioimme asiakkaiden, henkilöstön, yhteiskunnan sekä ympäristön tarpeet ja odotukset.
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

 

Politiikka

Alla Masorworks Oy:n toimintapolitiikasta.

Masor Works Oy tarjoaa asennus,- hitsaus-, sähkö-  ja kunnossapitopalveluja asiakkailleen.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti kehittää toimintaamme siten että voimme palvella asiakkaitamme paremmin motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstömme avulla toimintamme ollessa turvallista ja taloudellisesti kannattavaa.

Jokaisella on omalta osaltaan vastuu toimia tavoitteidemme mukaisesti ja jokainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta, työturvallisuudesta ja prosessien jatkuvasta parantamisesta. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja ISO 9001, ISO 3834-2, ISO6002 JA OHSAS 18001 standardeja. Huomioimme asiakkaiden, henkilöstön, yhteiskunnan sekä ympäristön tarpeet ja odotukset.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Masor Works Oy tuntee vastuunsa asiakkaiden, työntekijöiden, sidosryhmien ja työympäristön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Masor Works Oy sitoutuu terveyden heikentymisen ja vammojen ehkäisemiseen. Yrityksen suorittamat työt järjestetään siten, että riskit minimoidaan.

Toimintapolitiikka on sidosryhmien saatavilla ja se katselmoidaan vuosittain. Politiikan päivittämisestä vastaa Masor Works Oy:n johtoryhmä.

ARVOT:

·         Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan tarpeet ja odotukset ohjaavat yrityksen toimintaa.
·         Kehittyminen
Kehitämme itseämme jatkuvasti, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin.
·         Kannattavuus
Laadukas työ luo pohjan yrityksen kannattavalle toiminnalle.